Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy

Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Dodatkowe operacje:

Informacje Ważne do
Instrukcja dla nowych świadczeniodawców dotycząca sposobu wygenerowania i pobrania z Portalu Świadczeniodawcy pliku z numerem licencji, niezbędnej do komunikacji w otwartym formacie wymiany danych

Instrukcja dla nowych świadczeniodawców dotycząca sposobu wygenerowania i pobrania z Portalu Świadczeniodawcy pliku z numerem licencji, niezbędnej do komunikacji w otwartym formacie wymiany danych, jest dostępna po wybraniu poniższego odnośnika:

http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/252/877/Informacje/

2020-12-31
Instrukcja dla nowych świadczeniodawców dotycząca nadawania użytkownikom dostępu do systemu informatycznego eWUŚ

Instrukcja dla nowych świadczeniodawców dotycząca nadawania użytkownikom dostępu do systemu informatycznego eWUŚ jest dostępna po wybraniu poniższego odnośnika:

http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1022/3067/Komunikat_z_11_grudnia_2012/

2020-12-31
Instrukcja pobierania plików dedykowanych z Portalu Świadczeniodawcy
Załączniki:

Instrukcja pobierania plików dedykowanych z Portalu Świadczeniodawcy

2020-12-31
Instrukcja rejestracji wniosku w sprawie rachunku bankowego
Załączniki:

Instrukcja rejestracji wniosku w sprawie rachunku bankowego składanego poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, który stanowić będzie podstawę do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.

2020-12-31
Ważna informacja i instrukcja dla świadczeniodawców oraz lekarzy w sprawie korzystania z systemu eWUŚ
Załączniki:

Szanowni Państwo,

.

W najbliższym czasie zaczynają tracić ważność, upoważnienia nadane przez Lubuski OW NFZ "Administratorom", a tym samym - upoważnionym przez nich "Operatorom", które upływają po 3 latach od momentu nadania.

Aby zachować ciągłość pracy w systemie eWUŚ wskazane jest, aby jeszcze przed upływem 3-letniego okresu ponownie wysyłać drogą elektroniczną do NFZ wnioski o nadanie uprawnień "Lokalnego Administratora systemu eWUŚ" (i tylko - administratora eWUŚ). Przed zawnioskowaniem na nowy 3-letni okres, należy dokonać zablokowania, gdyż w wyniku tej operacji spowoduje automatycznie anulację (zamknięcie) poprzedniego upoważnienia, a utworzone nowe zostanie zapisane na kolejny 3-letni okres. Tym samym lokalni administratorzy systemu eWUŚ uzyskają możliwość ponowienia na następne 3 lata uprawnień wybranym przez siebie "Operatorom".

.

Celem usprawnienia akceptacji wniosków, proszę po złożeniu wniosku w Portalu NFZ przesłać informacje na adres email: eWUS@nfz-zielonagora.pl mailto:eWUS@nfz-zielonagora.pl podając w temacie kod świadczeniodawcy.

.

Nadane przez Lubuski OW NFZ upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ dla "Świadczeniodawców" oraz "Personelu Medycznego" są bezterminowe. Nie trzeba ich odnawiać.

.

Należy również "odnowić" uprawnienia dla operatorów zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu korzystania przez świadczeniodawców z systemu eWUŚ, które są ważne tylko 3 lata od dnia nadania uprawnienia. Upoważnienia te nie są rejestrowane w Portalu Świadczeniodawcy, obowiązek ich posiadania i przechowywania należy do świadczeniodawcy.

.

Szczegółowa instrukcja ponawiania uprawnień do systemu eWUŚ w załączniku.

Informacje w sprawie problemów wynikających z nadawania uprawnień proszę kontaktować się z Wydziałem Informatyki: tel. 68 3287 782.

2020-12-30
Instrukcje
Załączniki:

Instrukcje w formacje pdf w załącznikach

2020-12-29