Nawigacja:  »Brak tematów powyżej tego poziomu«

Wprowadzenie

Return to chapter overviewNext page

System obsługi Portalu Świadczeniodawcy jest systemem informatycznym NFZ odpowiedzialnym za udostępnienie (edycję), modyfikację i przesyłanie danych, umożliwiającym komunikację pomiędzy OW NFZ a Świadczeniodawcą.

Do podstawowych celów systemu zaliczamy:

uporządkowanie danych personelu Świadczeniodawcy,

uporządkowanie i uzupełnienie danych Świadczeniodawcy,

przegląd listy umów,

przegląd listy przesyłek,

przegląd listy przelewów,

możliwość przesłania zgłoszenia do operatora,

udostępnienie listy umów do pobrania,

udostępnienie listy ankiet do wypełnienia.

 

UWAGA: Logowanie do wielu. Istnieje w Portalu Świadczeniodawcy możliwość utworzenia (przez Oddział NFZ) grup Świadczeniodawców. W ramach grupy można określić dowolną ilość Świadczeniodawców nadrzędnych. Użytkownicy Świadczeniodawców nadrzędnych, posiadający flagę logowanie do wielu mogą logować się do dowolnego Świadczeniodawcy podrzędnego w ramach grupy, bądź po zalogowaniu na swojego Świadczeniodawcę, wykonywać operacje wspólne na rzecz Świadczeniodawców podrzędnych.

W przypadku zalogowania się do portalu użytkownika nadrzędnego (takiego, który posiada grupę użytkowników podrzędnych) dostępne są pewne operacje wspólne. Po kliknięciu na odpowiednie linki:

Apteki/Przekazanie danych o zrealizowanych lekach...

Zaopatrzenie ortopedyczne/Przekazanie danych o zrealizowanych środkach...

na stronie do wysyłania przesyłek znajduje się dodatkowa kontrolka, w której znajdują się wszyscy użytkownicy podrzędni aktualnie zalogowanego użytkownika.

Istnieje możliwość wysłania przesyłki lub podglądu przesyłek już wysłanych z filtrem użytkownika podrzędnego. W tym celu należy wybrać z listy odpowiedniego użytkownika. Lista przesyłek zostanie automatycznie odświeżona. Aby powrócić do danych zalogowanego użytkownika należy z listy wybrać pole puste.